RASTI-JUSSIT RY:N KEVÄTKOKOUS

  • Artikkeli julkaistu:9.3.2020

Rasti-Jussit r.y:n kevätkokous 19.3.2020 klo. 19:00 Rajulassa osoite: Tapiolantie 5, Seinäjoki


Asiat – esityslista

1 § Kokouksen avaus


2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.


3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.


4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys


5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto


6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille

7 § Muut asiat