Rekisterinpitäjä

Rasti-Jussit Ry (y-tunnus:  0230190-7)

Veljestentie 1

60510 Hyllykallio Seinäjoki

verkkokauppa.rastijussit@gmail.com

Mitä tietoja minusta kerätään verkkokaupassa?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n GDPR tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja vain maksupalveluja tarjoaville yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Eväs­teet

Eväs­teil­lä helpotetaan verkkosivujen käyttöä. Voim­me käyt­tää näi­tä tie­to­ja ym­mär­tääk­sem­me, mi­ten kä­vi­jät käyt­täy­ty­vät si­vus­tol­la ja voi­dak­sem­me ke­hit­tää si­vus­toa pa­rem­min käyt­tä­jien tar­pei­ta vas­taa­vak­si.

Em­me käy­tä eväs­tei­tä käyt­tä­jien yk­si­löin­tiin.

Vie­rai­le­mal­la rastijussit.fi /kauppa si­vus­toil­la hy­väk­syt eväs­tei­den käy­tön. Eväs­teet voit ot­taa pois käy­tös­tä se­lai­me­si ase­tuk­sis­sa, mutta se ei ole suositeltavaa sivuston oikean toiminnan takaamiseksi.

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus