Toiminnan yleislinjaus

Suunnistajanpolku Rasti-Jusseissa

Rasti-Jussit ry on 1973 perustettu Seinäjoen seudulla toimiva suunnistusseura, joka mahdollistaa jäsenilleen ja alueen asukkaille
kilpasuunnistuksen vaatimat olosuhteet ja terveyttä edistävän kuntoliikunnan suunnistuspalvelut.

  • Rasti-Jussit tarjoaa tinkimättömän hyvät kuntosuunnistuspalvelut alueen väestön käyttöön.
  • Nuorisotyön painoarvo on päätetty pitää toimintasuunnitelmissa korkealla.
  • Seuran tavoitteena on menestyä kaikissa sarjoissa, myös yleisessä sarjassa.
  • Seuran toiminta rakentuu pitkäjänteisyyteen ja ratkaisuihin, joilla turvataan kattavien suunnistuspalveluiden tuottaminen taloudellisesti vuosiksi eteenpäin.
Toimintatavat

Koko seuraa koskevat päätökset tehdään vuotuisissa yleiskokouksissa. Syyskokouksessa valitaan seuran puheenjohtaja ja hallitus sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen kauden toimintakertomus ja tilinpäätös.
Seuran toimintaa johtaa johtokunta, jonka alaisuudessa toimivat valiokunnat. Johtokunnan muodostavat valiokuntien puheenjohtajat ja seuran sihteeri sekä tiedottaja. Johtokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja.

Valiokunnat tekevät vuosittain oman toimintasuunnitelman, talousarvioesityksen ja kehittämisehdotukset, jotka seuran syyskokous hyväksyy. Vuoden alussa valiokunnat tekevät edellisen vuoden toimintakertomuksen.

Seuran järjestämä toiminta, sen vaatima varainhankinta ja hallinto toteutetaan pääosin talkootyövoimin. Tämä kökkätyön merkittävä osuus on luonteenomaista Rasti-Jussien toiminnalle joka osa-alueella. Aktiiviset seuratoimijat huomioidaan vuosittain resurssien puitteissa kannusteilla ja huomionosoituksilla.


Rasti-Jussien tarjoamat toimintamuodot ja palvelut


Kuntoliikuntapalvelut
Seura järjestää varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn Iltarastit-nimisiä
kuntosuunnistustapahtumia Seinäjoen seudulla. Tarjolla on taitotasoltaan ja pituudeltaan erilaisia suunnistusratoja, lasten viitoitetuista radoista vaativiin, joten kaikki halukkaat pääsevät suunnistamaan omien taitojensa ja kuntonsa mukaiselle radalle. Osallistujat maksavat karttamaksun, jolla katetaan järjestelykulut. Iltarastit järjestetään talkootyönä.


Seura järjestää myös muuta terveyttä ylläpitävää liikuntaa. Talvikauden maastovaellukset, yhteislenkit, salivuorot ym. ovat seuran vakiintunutta kuntoliikuntatoimintaa, joka on jäsenille avointa ja maksutonta.


Nuoriso- ja valmennustoiminta

Rasti-Jussit ry tekee nuorisotyötä järjestäen vuosittain lasten suunnistuskerhotoimintaa, nuorten ryhmien toimintaa ja taitoharjoituksia.
Suunnistuskerholla ja nuorten suunnistusharjoituksilla kasvatetaan uusia suunnistajia vanhempineen mukaan seuran toimintaan. Säännöllisellä toiminnalla luodaan ja ylläpidetään seurahenkeä ja innostetaan uusia toimijoita mukaan jatkuvuuden takaamiseksi.

Seuran aktiivisuunnistajille tarjotaan sekä fyysisen kunnon että suunnistustaidon parantamiseen tähtääviä harjoitus-, ja
testausmahdollisuuksia sekä valmennuskonsultointia, jolla tuetaan yksilön kehitystä suunnistajana. Näissä toiminnoissa ja tarvittavan koulutuksen  järjestämisessä seura tekee yhteistyötä alueen suunnistusseurojen ja Suunnistusliiton kanssa.


Kilpailutoiminta
Rasti-Jussit järjestää suunnistuskilpailuja Suunnistusliiton ja Etelä-Pohjanmaan Suunnistajien (EpSu) sopiman kisakalenterin mukaisesti. Järjestelyistä päävastuun kantaa kartta- ja kilpailuvaliokunta.

Järjestelytehtäviin osallistuu koko seuran jäsenistö. Seura hakee säännöllisesti isoja arvokisoja järjestettäväkseen.
Kuntosuunnistuksen, nuoriso- ja valmennustoiminnan ja kilpailujen järjestämiseen tarvitaan hyviä suorituspaikkoja, eli suunnistuskarttoja. Rasti-Jussit valmistaa Seinäjoen ja ympäristön alueilla suunnistus- ja opetuskarttoja, jotka ovat myös alueen koulujen käytössä.


Arvot
Seura tavoittelee menestystä kaikilla sarjatasoilla. Nuorisotoimintaan sekä myös yleisen sarjan suunnistajien menestykseen ja leiritykseen panostetaan konkreettisesti myös taloudellisin resurssein. Uuden suunnistajapolven kasvattaminen on seuran perustyötä, ja kaikilla toiminnassa mukana olevilla on mahdollisuus harrastaa suunnistusta omalla tasollaan.


Rasti-Jussit on perheseura
Kaiken ikäisillä on mahdollisuus osallistua ja tulla mukaan omalla osaamisellaan seuran toimintaan. Kilpailujen järjestämistehtävissä, lasten ja nuorten ohjaus- ja valmennustehtävissä, kuntosuunnistustoiminnan tehtävissä on tekemistä kaikille halukkaille, eikä läheskään kaikkeen vaadita suunnistustaitoa.

Seuran harjoitukset ovat avoimia kaikille. Avoimella toiminnalla pidetään uusien harrastajien osallistumiskynnystä matalana ja näin ylläpidetään hyvää seurahenkeä.


Suunnistus on lajina lähtökohdaltaan luonnonläheinen

Tämän pohjalta ympäristöasioiden huomioiminen on olennaista ja kasvatuksellista. Seurassa ohjataan hyviin tapoihin olla jättämättä jälkiä luontoon ja roskaamatta. Nämä asiat otetaan esille suunnistuskerhon ja nuorten kokoontumisissa. Kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä syntyvän jätteen määrä minimoidaan. Matkoissa suositaan kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia.


Ohjaamme terveisiin elämäntapoihin
Seuran tarjoama toiminta on tärkeää ja merkittävää seutukunnan asukkaiden terveyttä ylläpitävänä toimintana. Säännölliset, osallistujille edulliset ja helposti tavoitettavat kuntosuunnistustapahtumat, lasten ja nuorten toiminta ja kilpailutoiminta keräävät vuosittain tuhansia osallistumiskertoja. Päihteitä ja tupakointia ei seuran tapahtumissa ja kisamatkoilla hyväksytä. Seuran pelisäännöissä on doping-pykälä.


Tavoitteet
Rasti-Jussien tavoitteena on ylläpitää suunnistustoimintaa maakuntakeskuksen suuressa tarjonnassa ja lajikirjossa. Seuran tavoitteena on menestyminen kaikilla sarjatasoilla.
Tavoitteita tarkastellaan vuosittain seuran yleiskokouksissa ja jäseniä aktivoidaan esittämään niistä mielipiteensä.

Toiminnalliset tavoitteet:
Rasti-Jussit tarjoaa alueensa väestölle säännölliset mahdollisuudet harrastaa suunnistusta kunto- ja kilpailumielessä. Tämä toteutuu järjestämällä kaikille avoimia kuntosuunnistustapahtumia, suunnistuskilpailuja, harjoituksia, lasten ja nuorten ohjausta, koulutusta ja valmennusta. Toiminta on pitkäjänteistä ja taloudellisesti vakaata.

Laatutavoite:
Laadukas seuratyö, kunto- ja kilpasuunnistustarjonta näkyy osallistujien määrässä.
Korkean tason säilyttäminen vaatii hyvää laatua joka osalta: kartta ja maasto, ratamestarityö, tulospalvelu, tiedottaminen, palvelut tapahtumapaikalla yms. Kun nämä kaikki ovat kunnossa, seuran toimintaan osallistuminen on mielekästä ja mielenkiintoista. Tästä seuraa, että aktiivisten osallistujien määrä ei vähene, vaan toimintaan sitoutuneita riittää.
Kun seuran toimintaa arvostetaan seuran sisällä ja myös ulkopuolella, tukijoiden hankkiminen onnistuu ja mielikuva seurasta on myönteinen.

Käytännössä tämä näkyy myös silloin, kun vanhemmat tuovat lapsiaan mielellään mukaan ja osallistuvat ohjaustehtäviin, ja nuorista kasvaa ja kouluttautuu tulevaisuudessa ohjaajia nuoremmilleen. Tavoitteena on tarjota seuran nuorille ja yleisen sarjan suunnistajille laadukkaita harjoituksia, leirejä sekä säännöllisiä testejä, jotka tuottavat seuralle sen tavoittelemaa kilpailumenestystä.

Tavoitteiden toteutumista seurataan kilpailumenestyksellä, osallistujamäärien kehityksellä ja talousluvuilla.
Eettiset linjaukset seuran toiminnassa on kasvattava näkökulma. Sen pohjalta nuorten ryhmä (13 – 20 v.), suunnistuskerholaiset ja kerholaisten vanhemmat käyvät vuosittain keskustelun toiminnan eettisistä linjauksista pelisääntökeskustelujen yhteydessä. Koska Rasti-Jusseissa toimii kaiken ikäisiä suunnistuksen harrastajia, pidämme tärkeänä vanhempien vastuuta olla hyvänä esimerkkinä nuoremmilleen. Seura tarjoaa hyviä osallistumismahdollisuuksia huomioiden erilaiset lähtökohdat; nuoret ja myös vanhemmat vasta-alkajat, kuntosuunnistajat ja kilpailutoimintaan osallistuvat. Tämä moninaisuus nähdään seuratyössä rikkautena.


Rasti-Jussien visio

Rasti-Jussit on alueen kärkipään seuroja, joka jatkuvalla kehitystyöllä ylläpitää maakuntakeskuksen ja ympäristön suunnistuksen harrastusmahdollisuuksia.

  • lasten ja nuorten ohjausta ”reilua peliä rasteilla” –hengessä, iloisesti ja leikinomaisesti
  • koulutusta ja valmennusta lajissa kehityshaluisille; seura mahdollistaa resursseillaan myös huippusuunnistuksen
  • kaikenikäisten kunto- ja terveysliikuntamahdollisuuksia
  • kilpailutoimintaa
  • mahdollisuuden kilpailutoimintaan osallistumiseen seuran edustajana sekä menestystä seurana kaikilla sarjatasoilla.

Tämä Rasti-Jussien toimintalinja on hyväksytty seuran johtokunnassa 18.9.2008.
Toimintalinja on viimeksi päivitetty seuran johtokunnassa 1.2.2017