KOKOUSKUTSU Rasti-Jussit ry:n kevätkokoukseen

KOKOUSKUTSU

Rasti-Jussit r.y:n kevätkokous 4.4.2019 klo. 19.00 Rajulassa osoite Tapiolantie 5, Seinäjoki


Asiat – esityslista
1 § Kokouksen avaus
2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille vastuuvelvollisille
7 § Muut asiat

Rasti-Jussit r.y. johtokunta